Hvordan det nye testamentet ble omskrevet

desember 29, 2006

Dette er et spørsmål som opptar mange, ikke minst de som begir seg ut på diskusjoner om Bibelen på nett. Og påstandene hagler både i den ene og den andre retningen, om hvor mye, hvordan og hvor lenge. Og svarene en anerkjent tekstkritiker gir på dette får vi i boka «Jesus feilsitert» av Barh D. Ehrman.

Først et par ord om tittelen. Boka handler ikke om hva som er Jesussitater i Det Nyet Testamentet (NT) og hva som ikke er det. Ehrman ville selv ha tittelen «Lost in translation» – men den handler ikke om det heller, bare en setning bruker Ehrman på å si noe om dette, og det er i fotnotene. Der skriver han at å lese en oversettelse av Bibelen er som å se et bilde i svart-hvitt, så mye er det som går tapt av nyanser.

Boka, med alle sine sider handler derimot om hvordan Bibelen ble forandret etter at den ble skrevet ned, og om hvordan studier i tekstkritikk vokste frem i Europa for et par hundre år siden. Og det er en spennende, lærereikt og lettlest fagbok, som anbefales på det varmeste.

Men hva er konklusjonene, hva sier Ehrman om omskrivninger og forandringer i NT? Jeg tror boka vil skuffe begge de gruppene ofte ender om å krangle om dette. Boka viser tydelig og godt hvordan Bibelen ikke er forblitt uforanderlig, hvordan en rekke feil er kommet med, og ikke minst hvordan King James utgaven som i mange hundre år var Bibelen med stor «B» er en av de dårligste kopiene vi kjenner til.

På den andre siden, de som mener at Bibelen er trikset og mikset med over en lav sko får heller ikke støtte for sitt syn. Det aller, aller meste av feil i Bibelutgaver er kommer gjennom dårlig håndverk. Skrivere i de første århundrene etter Kristus var ikke sjelden svært upålitelige der de kopierte bøker. Som en et poeng nevner Ehrman at muntlige overleveringer ofte ble ansett som mer pålitelige enn skriftelige på denne tiden. Versene i slutten av Johannes Åpenbaring lyder som følger:

«Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; og om noen tar bort noen av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre, og i den helllige by…»

Det høres voldsomt ut, og ganske uforståelige i vår tid, der vi trykker opp bøker og ender opp med like kopier. Men versene var ikke uvanlige på den tiden, da forfattere ofte raste over dårlige kopister, og var rasende når de møtte på kopier av sine egne verker som til tider kunne avvike veldig fra originalen. De kristne var ikke heldigere enn andre i så måte, tvert imot. De kristne var fattige, og hadde ikke råd til profesjonelle skrivere, og man ser tydelig at en del områder har dårligere kopier av Bibelen enn andre. De beste tidlige kopiene finner vi Alexandra i Egypt. Rundt år 300 ble dette forandret. De kristne ble rikere, og kunne ansette profesjonelle skrivere. Man fikk også klostre der munker viet seg til å kopiere Bibelen.

Og det er ingen tvil, det aller meste av de forandringer vi finner i forskjellige kopier av Bibelen er slurvefeil, feiltolkninger av ord og dårlig håndverk – ikke bevisste forandringer av teksten.

Men også det finnes. Ehrman trekker frem noen slike. Det jeg savner i denne boka er en liste over hvor mange slike han faktisk mener det har funnets, og fremdeles finnes, fordi slik han beskriver det så fremstår det som svært få som har overlevd til i dag.

Jeg nevnte King James. På den tiden man oversatte Bibelen til engelsk hadde man få kilder til Bibelen man gikk ut i fra. Og de man hadde var av de dårligere vi kjenner til i dag. Ehrman beskriver hvordan man de siste århundrene har klart å samle enorme mengder fragmenter og gamle bibelkopier, og hvordan man har utviklet metoder for å anslå hvem som er mest autentisk. Og ut i fra dette materialet er det man i dag lager nye oversettelser, og nye greske varianter av Bibelen. Den Bibelen du i dag kan få kjøpt, er langt mer «autentisk» i forhold til de opprinnelige brevene og evangeliene enn den var for bare 100 år siden.

Tekstkritikere er forbausende enige om hvilke kopier som sannsynligvis er mest autentiske, men noen uenigheter er det. Ehrman trekker frem 4-5 eksempler der han mener at noen av dagens engelske utgaver er feil. Et par av disse var også i min norske utgave, og etter å ha hørt ham argumentere, så tror jeg nok han har rett.

Vet vi hva som sto i de opprinnelige brevene, og de opprinnelige evangeliene? Det vet vi ikke. Ehrman trekker også frem poenget at selv de første kopiene nødvendigvis ikke var det samme som forfatteren sa, i det den første skriveren også kan ha gjort feil. Vi vet ikke hva Jesus sa. Han snakket arameisk, og noen har gjenfortalt det han sa til gresk. Vi vet ikke om denne gjenfortellingen er rett skrevet ned. Vi vet ikke om det som ble skrevet ned er rett kopiert. Vi vet at det som er kopiert ned til gresk, er oversatt til norsk – og at alle «fargene» har gått tapt i oversettelsen. Men vi vet også at vi har et dokument som er forbausende autentiske til å være 2000 år gammel, og at de som jobber med å lage den så likt originalen som mulig gjør dette uten å ønske å forandre noe eller revidere noe.

Mer om Bibelen, tilblivelsen av NT og GT, utvelgelse og tekster mm har jeg skrevet om tidligere.

Førsteintrykket mitt av Jesus feilsitert.

 

Reklamer

16 Responses to “Hvordan det nye testamentet ble omskrevet”

 1. Shoaib Says:

  Spennende post Beate, og meget godt forklart. Men jeg har også kommet over noe annet i forhold til mange norske oversettelser. Har sett passasjer som har vært skrevet i parantes i de engelske utgavene (for å markere at de er forklarende tekst, som ikke var med i orginalteksten) men hvor parantesene var fjernet i de norske oversettelsene.

  Sier han noe om hva som er den «beste» og mest «autentiske» utgaven på engelsk idag?

 2. Beate Says:

  Jeg har desverre ikke den siste norske utgaven, den skal være god på å ha fotnoter på hva de er usikre på. Jeg vet ikke hvor det skulle være paranteser på engelsk og ikke på norsk, Det Norske Bibelselskapet har i alle fall opperert med klammer i teksten i nærmere hundre år, tror jeg, mulig dette er annerledes i Norsk Biblen, eller i lettlestutgaver?

  Han sier dessverre ikke noe om gode utgaver på engelsk, men det skulle være mulig å finne ut, jeg har en slektning som er en anerkjent teologisk forsker, jeg kan spørre ham om du er interessert?

  Men som Ehrman sier, uansett så blir det jo svart-hvitt i oversettelse.

  Vet du noe om slik forskning på Koranen?

 3. Undre Says:

  Interessant tekst, Beate.

  Nå har jeg jo snakket med store bokstaver om tradering, men det jeg ikke tok med er oversettelsesfeil – uten at jeg nå skal trekke det du skriver for langt til fordel for mitt syn på saken.

  Jeg kan bare ikke for mitt bare liv skjønne at man uten skrupler kan se bort fra menneskelige faktorer når vi snakker om dokumenter som er berørt av mange mange mennesker over en lang tidsperiode og som faktisk den dag i dag er under revidering.

  Og når noen i tillegg ikke en gang synes å evne å reflektere når man ser at konsekvensene av det man mener er fatale og inne har logiske brister, men i stedet tviholder på skylappene, ja da ser jeg rett og slett rødt.

 4. Victoria Says:

  Du får meg så ofte til å ville tenke videre, Beate. Det er jeg glad for!
  Jeg ønsker meg også en forståelse for hvorfor noen mennesker er villige til å la seg lede av en…bok. Jeg er ikke alltid så nyansert og snakker ofte i for store fonter i forhold til egen kunnskap, og jeg mener ikke å krangle videre hos deg, men håper du kan svare fordi jeg tror du kan bringe en annen forståelse..

 5. Shoaib Says:

  Det er jo en kontinuerlig prosess Beate, men muslimer tviholder på den arabiske teksten nettopp av den grunn. Hos muslimene er det ikke teksten, men fortolkningen som er i en prosess med historisk kritisk tilnærming til stoffet.

 6. Beate Says:

  Undre:
  Jeg forstår ikke helt hva du legger i det å revidere – det er ikke et ord jeg ville bruke om det arbeidet som pågår i dag. Det har vært tilfeller av klar revisjon av Bibelen, men da er det snakk om at man bytter ut ett ord med et annet på enkelte steder. Det som bla har skjedd er at man har skrevet om ett kvinnenavn til et mannsnavn og lignende. Det arbeidet man driver med i dag er jo å luke ut slike feil, enten de slurvefeil eller et forsøk på revidering. Faktisk revidering av Bibelen var jo ikke så enkelt som man skulle tro, da det var så mange kopier i omløp, man kunne jo bare revidere det ene man holdt på med, eller de få man produserte – og helt fra begynnelsen av var det mange som var opptatt av å ha minst mulig feil, sjekket kopier mot hverandre osv.

  Traderingstemaet har jeg tatt opp i den forrige artikkelen min, tror jeg. (Bibelen for dummies, link i artikkelen over.) Det er ikke snakk om en lang periode med tradering, og av klassiske tekster fra denne tiden er Bibelen i en særstilling både med antall grunntekster og hvor mye vi vet.

  Men i forhold til refleksjon over teksten ikke er «ufeilbarlig», og hva ikke minst oversettelser og kulturforståelse har å si, så er jeg enig. Det må man bare forholde seg til, om man samtidig vil ha en viss troverdighet.

  Victoria:
  En slik forståelse er vel nesten umulig å gi? Beste måten å forstå slikt på er kanskje gjennom romaner? Jeg kommer ikke på noen i farten.

  Ikke er jeg sikker på hva du legger i å la seg lede av en bok heller, og om jeg eventuelt gjør det slik du oppfatter det. Jeg lar meg inspirere av Bibelen. Og den er viktig for min religionsforståelse, min Gudsforståelse og menneskeforståelse. Men det er jo mange andre ting som er viktig for meg og. En av grunnene til at jeg kommer tilbake til den og mener den er viktig er jo at den vokser og forandrer seg, at jeg oppdager ting på nytt. Det er gode historier, og gode historier gir forskjellig til en ettersom hvordan livet utvikler seg. Også er den viktig for meg, fordi den er så sentral i den kristne sammenhengen som jeg er en del av, den er vårt felles referansepunkt. Men det er ikke kristent å la seg «lede av Bibelen», som om Bibelen er en kraft i seg selv. Bibelen er ikke hellig for kristne, på samme måte som Koranen er hellig for muslimer. (Shoaib, rett på meg om jeg sier neo feil her.) Den er hellig fordi den er en av mange midler til å komme i kontakt med Gud, Den Hellige Ånd og Kristus. Og Jesus sa jo en god del ting det er viktig å holde litt frem: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Så jeg bruker både hjerte og forstand i god forsikring med at dette er det første og viktigste jeg skal gjøre i møte med meg selv og andre mennesker. 😉

  Shoaib:
  Jeg lurte fordi Ehrman i en bisetning i et intervju sa noe om at jøder og muslimer ser ut til å tro at ikke de samme tingene er gyldige for Den Hebraiske Bibelen og Koranen.

  Men ja, det er klart det er en fordel å slippe oversettelsene!

 7. Undre Says:

  Først bare en definisjon av revidere»:

  revide’re v2 (lat. ‘se igjen’) se igjennom, granske for å rette feil og mangler r- en lov, et regnskap / endre r- sin oppfatning

  Nå har jeg ikke tid til å lese nøye gjennom bloggposten du lenker til, jeg skal ta det senere.

 8. Shoaib Says:

  Forresten, ville vært flott om du kunne sjekke det med den engelske «versjonen», når og hvis du har anledning 🙂

 9. Shoaib Says:

  Beate, forresten, hvem er Ehrman? *føler meg uvitende n¨å* 😉

 10. Beate Says:

  Undre: Ja,men hvordan mener du Bibelen er revidert, det er vel heller det jeg ikke forstår helt. Når jeg tenker på revisjon i en bok, så tenker jeg vel helst på at man forandrer «slik det passer en» og for å få den til å bli noe annet, noe man heller vil ha, og det synes jeg ikke passer.

 11. Beate Says:

  Shoaib – han er en av de mest kjente vestlige teologene, og du finner bøker av ham på de fleste universiteter hvor de underviser i krsitendom og/eller teologi.

  Her er litt om ham på wikipedia:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bart_Ehrman

 12. Undre Says:

  … jeg har ikke hoppet av debatten, jeg bare samler kilder.

  I forhold til revidering, føler jeg ikke at det er en urimelig påstand i forhold til definisjonen av ordet som jeg forholder meg til.

 13. Beate Says:

  Undre: Ja, man kan bruke ordet slik, men hva er det du kritiserer, det er vel det jeg ikke forstår? For jeg regner med at du bruker ordet revisjon som kritikk, hva er det du er negativ til sånn konkret?

 14. Undre Says:

  Det jeg er mest negativ til er at folk sier «dette, teksten, er sannheten» uten å ta hensyn til menneskelige faktorer eller menneskene rundt seg.

  Dessverre kan jeg ikke nok om teologi til å kunne uttale meg på noe som helst faglig nivå, jeg kan bare uttale meg om skriftlige kilder ut fra mine erfaringer som student som har forholdt meg til mye litteratur og ut fra hva jeg etter hvert lærer om det menneskelige sinnet.

  Bibelen er ikke ei hel bok som noen en dag fikk tilsendt fra Gud. Derfor mener jeg at man må se på kulturen rundt menneskene som skrev det som står der ned.

  Jeg stoler på Darwin og tror derfor at menneskeslekten er mye eldre enn det noen kristne miljøer vil ha det til (5000- 6000 år, er det ikke det noen hevder?), og sett i den sammenheng er 1000 – 2000 – 3000 år tilbake i tid for moderne tid å regne, så selv om vi måtte ha skriftlige kilder så mye som 3000 år tilbake i tid, er det bare minutter unna oss i menneskets historie, så det vil være rom for mye vi ikke vet før kildene er skrevet ned, vil det ikke?

  I forhold til homofili som er det jeg har protestert sterkt på at man skal fordømme, tenker jeg at man også må se på samfunnet. Hvilke kår homofile hadde i samfunn i gamle-gamle-gamle dager. Ser man på nær norsk historie så skal vi ikke mange generasjonene tilbake før familien og med det ekteskapet var alfa og omega, og for den som kjenner den norrøne kulturen i norden, så vet man hvor avhengig man var av ei sterk slekt og av å få sterke sønner (slik er det jo fremdeles i deler av verden). Jeg kan derfor ikke skjønne annet enn at man må ta slike kulturelle ting i betraktning og ikke se bort i fra at det hadde innvirkning på hva som står i Bibelen.

  Ekteskapet har vært en nøkkelinstitusjon. Og fordi en av ekteskapets viktigste funksjoner har vært å produsere barn, har det vært nødt til å være en av hvert kjønn. Og fordi homofile menn har vært nødt til å finne seg en kone, men antakelig ikke alltid latt sin homofile legning dø med det, har vel kjønnlig omgang mellom menn skjedd på «ufine» måter, som igjen vil ha ført til en del fordømming i samfunnet av den grunn også.

  Ok, dette var bare noen raske tanker. Det er bare det at samme hvor skriftlig en kilde er, så må man hele tiden tolke den, da spørs det bare hva man evner og vil ta med i prosessen med å tolke den.

 15. Beate Says:

  Undre: «Det jeg er mest negativ til er at folk sier “dette, teksten, er sannheten” uten å ta hensyn til menneskelige faktorer eller menneskene rundt seg.»

  Dette holder jeg med deg i.

 16. Undre Says:

  Godt, Beate!

  Bare som en sidekommentar, må det jo legges til at ingen skremmer så mange vekk fra kristendommen som kristne fanatikere. I det noe blir statisk har det også mistet evnen til å leve og utvikle seg, da mister det også sin troverdighet i mine øyne.

  Godt nyttår!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: