Fri tanke har et intervju med seniorrådgiver i Kirkerådet, Per Kristian Aschim angående krikeregisteret. I slutten av intervjuet sier han noe ganske så oppsiktsvekkende:

Han understreker at hvis man i voksen alder ber om å bli strøket fra registeret, så regner kirken dåpen for å være annullert. Innmelding kan imidlertid kun skje ved dåp.

Dette er det ganske oppsiktsvekkende? Vi er mange konvertitter som enten har meldt oss ut eller inn i den norske kirke, og aldri har vel dåp blitt krevd – eller avkrevd! når man bytter kirkesamfunn? Og hva med en som melder seg ut, for så å melde seg inn igjen i DnK, skal han da gjendøpes?

Har DnK plutselig gått bort fra at man annerkjenner andre kirkesamfunn sine dåpshandlinger?

Edit: Det ser ut til at det er Fri Tanke som ikke helt klarer å få sitatene på plass og få orden i DnKs dåpssyn. Det er rettet opp noe i intervjuet nå, selv om det fremdeles ikke henger helt på greit.