Du drep ikkje ondskap med øks

Faren til en bekjent av meg bodde noen år i Tyskland. Han var opprinnelig fra Jordan, landet hvor han flyttet tilbake til. Mens han var i Tyskland ble han kastet i fengsel. Etter noen dager slapp han ut – de hadde tatt feil man, og han hadde ikke gjort noe galt. Han fikk en uforbeholden unnskyldning. Han fikk økonomisk erstatning for tapt fortjeneste og for tort og svie.

«Er det ikke fantastisk?» spør han de som kommer innom. «Slik burde vi ha det også! Det er rettsikkerhet! Det er slik samfunnet bør behandle mennesker!»

Jeg tror ikke på at man kan drepe ondskap med øks. Jeg tror ikke på at man bekjemper det man ikke liker i andre kulturer med å kritisere, rakke ned på eller innskrenke rettighetene til enkelte deler av en befolkning. Jeg tror på det gode eksempelet. Jeg tror på å holde i hevd alt man synes er godt, fint og riktig – og jeg tror dette smitter. Man dreper ikke ondskap med øks – men å lete opp og legge til rette for det gode, det smitter.