Hvilke organisasjoner har pengeautomater?

-Og hvor mange?

Dag og Tid heter ukeavisa som har holdt stand i årtier i Norge. De har levert god journalistikk og nyttige betraktninger siden 1962, og er sannsynligvis et hyggelig bekjentskap for alle som har satt pris på andre nyere ukeaviser i Norge, som LeMonde og oppussingen av Morgenbladet. De har en av de beste baksidespaltene i Norge – bestående av en setning: På steingrunn.

Men det var ikke dette som var temaet her, temaet var og er pengeautomater. Saken er at Dag og Tid har laget en oversikt over hvilke organisasjoner som har hvor mange pengeautomater. For min del var det kjekt, jeg har allerede meldt meg ut av en organisasjon etter å ha lest gjennom denne lista,. Her kommer den, satt sammen og skrevet av Johan Brox, i tilfelle andre er interessert i å gjøre det samme:

Antirasistisk senter har 6 speleautomatar, drivne av firmaet Cesco Automatservice.
«Antirasistisk senter er et frittstående, partipolitisk uavhengig senter som samler kunnskap om og dokumenterer rasisme og innvandrernes status i Norge. Vi informerer og mobiliserer ungdom til aktivitet. Senterets fremste mål er å skape aksept for Norge som et flerkulturelt samfunn.»

Nadeem Butt leier organisasjonen, Henrik Lunde er informasjonsleiar. Dei svarar på telefon 22 13 90 00, eller e-post @antirasistisk-senter.no.
Automatfritt alternativ:
SOS Rasisme.

Idrottslaget BUL har 6 speleautomatar, drivne av Fun Game AS.
Bondeungdomslaget i Oslo «har til føremål å samla norsklyndt bondeungdom til samvære og samarbeid på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden vern og hjelp.»

Anne Farseth er styreleiar for Idrottslaget i Oslo, og svarar for seg på telefon 928 41 205. Cecilie Haraldstad er dagleg leiar, tlf. 23 21 41 68, e-post: idrottslaget@bul.oslo.no.
Automatfritt alternativ:
Rustad idrettslag

Care Norge held seg med 65 maskinar i drift med hjelp av entreprenørar som Cesco Automatservice.

«CARE Norge bekjemper fattigdom ved å vektlegge kvinnenes rolle i samfunnet.»
Styreleiar er Eva Lystad, permitert nestleiar er Trygve G. Nordby. Stein Tønneson er styremedlem.
Automatfrie alternativ:
Kirkens Nødhjelp, Redd Barna.

IOGT i Norge har aksjar i 3 speleautomatar, drivne av Fun Game AS. Ungdomslaget og ymse lokallag har eigne automatar attåt.
International Order of Good Templars’ arbeid kan «ses på som et frigjøringsarbeid; frigjøring fra forhold som undertrykker – enten det er fattigdom, sykdom, krig, passivisering, rusgifter eller annet».

Leiar for IOGT Norge er Turid Folkestad, tlf. 934 02 614.
Automatfritt alternativ:
Blå Kors.

Juvente hentar inntekter frå 5 speleautomatar med hjelp av Fun Game AS.
«Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusgiftfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle.»

Forbundsleiar Odrun Katrine Bergland, tlf. 23 21 45 54, e-post: obergland@juvente.no.
Automatfritt alternativ:
Blå Kors Ungdom.

Miljøstiftelsen Bellona held seg med 5 speleautomatar, drivne av Nor Spill og Norsk Lotteridrift.
«Vår styrke ligger ikke bare i den kompetansen vi sitter inne med i form av erfaringer, fagpersonell og nettverk, men også i den integritet organisasjonen har opparbeidet seg gjennom 17 års arbeid med miljøvern nasjonalt og internasjonalt.»

Styreleiar er Olaf Brastad, medan president Frederic Hauge og Kari Louise Schage har ansvar for den daglege drifta. Telefon: 23 23 46 00, e-post: webmaster@bellona.no.
Automatfritt alternativ:
Norsk Miljøvernforbund.

Nasjonalforeningen for folkehelsen lokkar med 151 speleautomatar. Føremålet til organisasjonen er «arbeidet for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning, forebyggende og helsefremmende praktiske tiltak.»

Leiar er John Kjekshus, telefon 23 12 00 00, e-post: john.kjekshus@medisin.uio.no.
Automatfritt alternativ:
Liknande helseorganisasjonar gamblar òg. Redd Barna?

Norsk Folkehjelp hentar inntekt frå 238 speleautomatar, som er drivne av ymse private entreprenørar. Slagordet er «Solidaritet i praksis».

Styreleiar er Grete Faremo. Generalsekretær Finn Erik Thoresen svarar òg for pengespelet på telefon 22 03 77 03, e-post: generalsekretaer@npaid.org.
Automatfrie alternativ:
Kirkens Nødhjelp, Redd Barna.

Norsk organisasjon for asyl-søkere (NOAS) driv 10 automatar i Oslo og Skjetten, med hjelp av Royal Lotteridrift Oslo.
«NOAS er en uavhengig organisasjon med asylsøkere, privatpersoner, bedrifter og foreninger som medlemmer.»

Fagsjef i organisasjonen er Rune Berglund Steen, som svarar for pengespelet sitt på telefon 22 36 56 60, eller e-post: noas@noas.no.
Automatfritt alternativ:
SOS Rasisme.

Norges Blindeforbund yter sin skjerv til spelegalskapen med 280 automatar over heile landet, drivne av City Automatutleie, Norsk Lotteridrift, Nor Spill, Spill og tjenester, Bergen automatutleie og Spillpartner.
«Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte.»

Sentralstyreleiar er Åge Nigardsøy, telefon 23 21 50 00,
e-post: info@blindeforbundet.no.
Automatfritt alternativ:
Nei.

Norges Handikapforbund hentar profitt frå 673 automatar med hjelp frå kommersielle aktørar som Automatic as, Automatservice, Bergen Coin Equipment, Delta Games, Fun Game AS, osb.
«Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse.»

Lars Ødegård er generalsekretær og svarar direkte på telefon 901 17 028. Eilin Reinaas er forbundsleiar, telefon 970 66 902. E-post: nhf@nhf.no
Automatfritt alternativ:
Nei.

Norges Naturvernforbund gamblar enn så lenge med 20 speleautomatar, med Karasjok Biliardservice, som har tentaklar over heile landet, som operatør.
«Norges Naturvernforbund er et redskap for deg og alle andre som synes at natur og miljø er viktig.»

Leiar av sentralstyret er Lars Haltbrekken, nestleiar Synnøve Konglevoll. E-post: naturvern@ naturvern.no
Automatfritt alternativ:
Norges Miljøvernforbund.

Norges Røde Kors er som mange veit verstingen med 3393 speleautomatar i drift, som dei mykje godt opererer sjølve.
«Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse.»

Thorvald Stoltenberg er president og såleis ansvarleg, Trygve G. Nordby er generalsekretær, Manuela Ramin- Osmundsen er styremedlem. Sentralbordet har telefon
22 05 40 00,
e-post: nrx.center@redcross.no.
Automatfritt alternativ:
Kirkens Nødhjelp.

Redningsselskapet er nummer to på lista over spelegalne organisasjonar i Noreg, med 2077 automatar over heile landet som dei sjølve eig og driv, slik at organisasjonen hentar heim heile 80 prosent av bruttoinntekta si på dette.
«Vi i Redningsselskapet holder oss kontinuerlig oppdatert på nye spill og gevinstautomater som utvikles. Gamle og ulønnsomme maskiner blir regelmessig skiftet ut med nyere, mer innbringende modeller.»

Organisasjonen har ei mellombels leiing fram til landsmøtet sist i denne månaden. Informasjonssjef til så lenge er Ernst Larsen på telefonnummer 909 86 799. Kong Harald V held fram som «øverste beskytter» for Redningsselskapet.

Redd Barna har 374 speleautomatar, som syng på siste verset.
«Vi vet for mye om skadevirkningene av gevinstautomater. Indirekte rammer det også mange barn. Vi kan ikke være med lenger, sier generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna.»

Styreleiar: Borger A. Lenth. I styret sit m.a. Are Kalvø og Anniken Huitfeldt. Sentralbord: 22 99 09 00, e-post: kundesenteret@
reddbarna.no

Regnskogfondet har inntekt frå 3 speleautomatar, drivne av Delta Games AS. I tillegg har Stiftelsen Regnskogfondet inntekt frå 5 speleautomatar drivne av Delta Games og Nor Spill AS.
«Regnskogfondet er den ledende norske organisasjonen som arbeider for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner.»

Lars Løvold er dagleg leiar, på telefon 23 10 95 07. E-post: lars@
rainforest.no
Automatfritt alternativ:
Prøv http://www.ran.org.

Stiftelsen WWF hentar berekraft frå 3 speleautomatar med hjelp frå trygda, minstepensjonistar og Norsk lotteridrift.
«WWF arbeider for å stanse dagens naturødeleggelser og ta vare på det biologiske mangfoldet til beste for våre etterkommere.»

Generalsekretær er Rasmus Hansson (e-post: rhansson@wwf.no), Jørgen Randers er styreleiar og Tor Traasdahl informasjonsleiar, tlf. 22 03 65 14.
Automatfritt alternativ:
Norges Miljøvernforbund.

Stiftelsen Flyktninghjelpen har ikkje mindre enn 216 speleautomatar, drivne av Acanthus, Noreca, Vendomatic, Bemaco, Kiddie Rides, Norsk lotteridrift og andre.
«Vi hjelper mennesker som er på flukt uten hensyn til rase, religion, nasjonalitet og politisk oppfatning.»

Tomas Colin Archer er generalsekretær, assistert av Toril Brekke og Maiken Ims.
Automatfritt alternativ:
Kirkens Nødhjelp.

Ungdom mot Narkotika er for pengespel og har 7 automatar administrerte av N&B Automatservice, Fun Game og andre.
«For ungdom: mot narkotika! Et godt oppvekstmiljø og en skikkelig og aktiviserende ungdomspolitikk er aktiviserende i seg selv, men også et viktig grunnlag for å unngå rusgiftproblemer.»

Styreleiar Marius Helland Sjømæling svarar på telefon 23 31 00 90.
Automatfritt alternativ:
Blå Kors Ungdom.

Lenker:
Spilleavhengighet – i Tidskriftet
Hekta på spilleautomater – på NRK puls
– Automatpenger er for superegoister i Romerikets blad

 

Hvordan man blir flinkere i Othello!

 

Mange av oss har snust på spillet Othello enten som barn eller i det vi sjekket ut spillene som fulgte med de første windowsversjonene. Selv husker jeg at jeg var med mamma da hun var på datakurs på begynnelsen av 80-tallet, og hva annet kunne jeg sitte og fikle med på en datamaskin enn nettopp Othello 🙂

Othello på pc eller mobil har blitt atskillig bedre siden jeg satt og spilte dos-spill med svart-hvite brikker på en bitteliten skjerm. Og også siden jeg fikk røde og blå brikker mange år senere. Jeg husker jeg for første gang skulle spille med et annet menneske, jeg tapte så det sang i veggene, uten at jeg forsto hvorfor. På windowsspillet mitt, så vant jeg hver gang uansett. Så for et par år siden kom jeg over start.no. Og sakte men sikkert har jeg lært litt mer. Nå skjønner jeg i alle fall hvorfor jeg taper. Og ikke minst har jeg funnet ut at det er atskillig mye morsommere å spille med mennesker enn maskiner!

En av de othelloentusiastene jeg har hatt gleden av å møte, spille med, og bli kjent med, er Mats. En svenske som har gjort nordmann av seg og som ivrig forsøker å få folk engasjert i Othello. Han har skrevet tipsene som kommer under her. Ta utfordringen! Forsøk Othello! Vi sees på start.no!

 

 

 

 

 

Hvordan man blir flinkere i Othello!

 

Jeg tenkte at dette dokumentet skulle bli et oppsett over tips for nybegynnere og amatører, som vil utvikle seg og bli bedre i Othello.

 

Ideer og tips er bl.a hentet fra et innlegg på http://www.othello.nu, av Henry Aspenryd, wicked_troll, og fra egen erfaring.

 

Her er tipsene, start ovenfra, og jobb deg nedover i referanselisten.

 

Les mer «Hvordan man blir flinkere i Othello!»